Aktualności

29 Finał WOŚP w Kruszynie

Imprezy
12.01.2021
Gmina Kruszyna po raz kolejny zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem w ramach 29 Finału zbieramy środki pieniężne dla „laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy”. Sztab w Kruszynie został powołany. Poniżej w załączeniu dokument potwierdzający zgodę, wydany przez Fundację WOŚP. Przygotowania do 29 Finału trwają. Uczniowie szkół z terenu gminy Kruszyna jak co roku […]
więcej

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna

Konsultacje
20.01.2021
W sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania […]
więcej

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+”

GOPS
18.01.2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje o terminie składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Wnioski należy składać w terminie: od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną od 1 kwietnia 2021 r. – drogą papierową, w siedzibie ośrodka Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 01.06.2021 r. do […]
więcej

Scalenie gruntów w Widzowie

Informacje
18.01.2021
W załączeniu publikujemy zawiadomienie Starosty Częstochowskiego informujące o terminie zebrania uczestników scalenia gruntów w Widzowie.
więcej

Nieodpłatne porady prawne w roku 2021

Urząd Gminy
14.01.2021
W związku sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy […]
więcej

Ankieta potrzeb obszaru Lokalnej Grupy działania ,,Razem na wyżyny”

Stowarzyszenia
13.01.2021
Cel przeprowadzenia ankiety: LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, która swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny, rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory Stowarzyszenie pełniło rolę operatora w dystrybucji środków z osi […]
więcej
29 Finał WOŚP w Kruszynie

29 Finał WOŚP w Kruszynie

Imprezy
12.01.2021
więcej
Rezerwacja wizyt w Oddziale ZUS w Częstochowie

Rezerwacja wizyt w Oddziale ZUS w Częstochowie

Informacje
13.01.2021
więcej
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Informacje
12.01.2021
więcej
Szkolenie dla rolników

Szkolenie dla rolników

Rolnictwo
11.01.2021
więcej