Zakończenie projektu

 

 Realizacja projektu dobiega końca…

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, wycieczki edukacyjne, wyposażenie pracowni w dodatkowy sprzęt, nowy sprzęt multimedialny oraz nowe materiały dydaktyczne – to wszystko w ramach projektu pn.                                                                                                            Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna”.

Projekt trwać będzie jeszcze tylko do 30.09.2018r.

 

     Projekt ten miał przede wszystkim na celu wzrost wiedzy i umiejętności uczniów                                  w zakresie kompetencji kluczowych min. 210 uczniów ze szkół w gminie wiejskiej Kruszyna poprzez realizację zajęć edukacyjnych: rozwijających i wyrównawczych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 18 nauczycieli.

W trakcie trwania projektu prowadzone są zajęcia rozwijające tzw. kompetencje kluczowe dla uczniów szkoły i obejmują zajęcia z: ekologiczno-przyrodnicze, matematyki, przyrody, językowe – angielski i niemiecki, informatyki, biologii, fizyki, geograficzno-astronomiczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, rozwijające umiejętność uczenia się oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Nie zapomniano również o uczniach, którzy słabiej radzą sobie z nauką. Dla nich przewidziano zajęcia wyrównawcze z: matematyki, socjoterapeutyczne, logopedyczne oraz zajęcia ruchowe z gimnastyki korekcyjnej.

Ponadto zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne.

Do prowadzenia wszystkich zajęć w ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne. Ważne było także wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK (technologii informacyjnych  i komunikacyjnych). Zakupiono nowoczesną tablicę interaktywną, projektor multimedialny i zestawy komputerowe. Zakupiony sprzęt dodatkowo uatrakcyjnił zajęcia i sposób przekazywania wiedzy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania: 798 454,29 zł.

Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych było dla szkoły konieczne, aby zmniejszyć dystans w zakresie osiągnięć uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu.

Termin realizacji projektu: 01.10.2016r. - 30.09.2018r.